Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

02 Feb 2023   13:32

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 02.02.2023 r. do 09.02.2023 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu do uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl (w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”) oraz
w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w terminie do 09.02.2023 r.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

Załączniki: