Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

23 Feb 2024   08:59

Dyrektor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna ogłasza pierwszy nieograniczony ustny przetarg

na dzierżawę  nieruchomości  położonych w:

Górkach Wielkich przy ul. Sportowej 8, na prowadzenie działalności:
 

          1. Całoroczny  kiosk gastronomiczny wraz z sanitariatami.

Kiosk gastronomiczny w Górakach Wielkich o powierzchni 52,39m² położony jest na działce o numerze ewidencyjnym  1869/56, zapisana w BB1C/00020277/6 oznaczony w ewidencji gruntów jako Bi, stanowiące jedn. planu o symbolu A2US - tereny sportowo turystyczne wraz z niezbędnym zapleczem usługowo-obsługowym, na którym znajduje się kiosk gastronomiczny wraz z sanitariatami.

 

Parku Turystyki w Brennej Centrum, ul. Malinowa 2b, na prowadzenie działalności:
 

           2. Całoroczny Kiosk gastronomiczny (nr 1) w Brennej o powierzchni 34,41m² położony jest na terenie Parku Turystyki w Brennej Centrum, na działce o numerze ewidencyjnym  1788/5, zapisana w KW BB1C/00043155/2 oznaczony w                   ewidencji gruntów jako Bi, stanowiące jedn. planu o symbolu B2US - teren sportu i rekreacji z niezbędnym zapleczem usługowo-obsługowym.

 

           3. Całoroczny Kiosk gastronomiczny (nr 6) w Brennej o powierzchni 17,45m² położony jest na terenie Parku Turystyki w Brennej Centrum, na działce o numerze ewidencyjnym  1788/5, zapisana w KW BB1C/00043155/2 oznaczony w                    ewidencji gruntów jako Bi, stanowiące jedn. planu o symbolu B2US - teren sportu i rekreacji z niezbędnym zapleczem usługowo-obsługowym.

 

            4. Utwardzony plac o pow. 540 m2, z przeznaczeniem na strefę animacyjno-rekreacyjną (urządzenia typu: dmuchańce, sprawnościowo-zabawowe, rekreacyjne, sportowe, automaty do gier, podobne) w Brennej w  Parku Turystyki, na                   działce o numerze ewidencyjnym  1788/6, zapisana w BB1C/00043155/2 oznaczony w ewidencji gruntów jako Bi, stanowiące jedn. planu o symbolu B2US - teren sportu i rekreacji z niezbędnym zapleczem usługowo-obsługowym.

 

            5. Sanitariaty w budynku Amfiteatru, w Brennej w  Parku Turystyki, na działce o numerze ewidencyjnym  1788/5, zapisana w BB1C/00043155/2 oznaczony w ewidencji gruntów jako Bi, stanowiące jedn. planu o symbolu B2US - teren                  sportu i rekreacji z niezbędnym zapleczem usługowo-obsługowym.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2024 r.  o godz. 10.00  w 43-438 Brenna, w  BDZ „Przytulia”, przy ul. Wyzwolenia 69.

 

Stawka wywoławcza czynszu za:

1. kiosku gastronomicznego z sanitariatami w Górkach Wielkich - wynosi 1600,00 zł.  miesięcznie plus 23 % VAT.

2. kiosku gastronomicznego nr 1 w Parku Turystyki w Brennej - wynosi 1500,00 zł.  miesięcznie plus 23 % VAT.

3. kiosku gastronomicznego nr 6 w Parku Turystyki w Brennej - wynosi 1100,00 zł.  miesięcznie plus 23 % VAT.

4. utwardzonego placu o pow. 540 m2 w Parku Turystyki w Brennej - wynosi 1000,00 zł.  miesięcznie przez 7 miesięcy plus 23 % VAT.

5. sanitariatów w budynku Amfiteatru, w Parku Turystyki w Brennej - wynosi 1000,00 zł.  miesięcznie przez 7 miesięcy plus 23 % VAT.

 

Kioski wydzierżawione zostaną na trzy lata.

Wadium w wysokości:
2500,00 zł (dwa i pół tysiąca złotych) dla kiosków gastronomicznych, za jeden kiosk winno być wniesione przed przetargiem na konto OPKiS nr: 41 8111 0009  2001 0037 0031 0001.

1400,00 zł (tysiąc czterysta złotych)  dla utwardzonego placu oraz sanitariatów w Amfiteatrze,  winno być wniesione przed przetargiem na konto OPKiS nr: 41 8111 0009  2001 0037 0031 0001.


Każda nieruchomość podlega oddzielnej licytacji, kwota wadium za każdy kiosk winna być wniesiona osobno.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, jest zobowiązany podpisać umowę najmu w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu.

Wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Uchylenie się od zawarcia umowy najmu spowoduje przepadek wpłaconego wadium.

Najemcę poza czynszem obciążają wydatki związane z utrzymaniem lokalu:  energia elektryczna, woda, ścieki, bieżące naprawy itp.

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Ośrodkiem Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna,
ul. Malinowa 2b, 43-438 Brenna, tel. 668 437 759

Dyrektor  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Bliższe informacje w tym dotyczące regulaminu przeprowadzania przetargu znajdują się na stronie internetowej Gminy Brenna – BIP – Instytucje Publiczne – OPKiS

Projekt umowy do wglądu w Informacji Turystycznej, Brenna, ul. Malinowa 2b

 

 

LINK do BIP: https://bip.brenna.org.pl/article/opkis-ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-9?m=989&l=2