Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Raport o stanie gminy

22 Jun 2022   13:27

W tym roku władze gminy po raz kolejny przedstawią radzie gminy "Raport o stanie gminy".  W raporcie tym Wójt podsumowuje swoją działalność za rok 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Radni będą rozpatrywać raport podczas sesji Rady Gminy Brenna, która została zwołana na 30 czerwca 2022 roku. Podczas debaty, każdy pełnoletni mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców. Maksymalna liczba uczestników debaty wynosi 15 osób. O uczestnictwie będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy składać na Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w terminie do dnia 29 czerwca 2022 r.

Raport dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Załączniki: